9. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi

HATAY

5 - 9 Eylül 2018

Gün

Saat

Dakika

Saniye
kongre

Saygıdeğer Hocalarım, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler,

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı ev sahipliğinde 9. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresini 5-9 Eylül 2018 tarihleri arasında Hatay Samandağ'da birlikte gerçekleştirilmenin mutluluğu içerisindeyiz.

Kongre sürecinde bizlerin de öngöremediği ve iletişim eksikliğine bağlı bazı aksaklıklar gözlenmiştir. Bunlar için özür diliyor, hoşgörünüzü bekliyorum.

Ülkemizdeki değişik üniversitelerden 92 bilim insanının iştirak ettiği kongremizde, farklı hayvan türlerinde döl verimi, suni tohumlama ve reprodüktif biyoteknoloji ile ilgili 24'ü sözlü ve 30'u yazılı olmak üzere toplam 54 bildiri sunuldu. Konge kapsamında Veteriner Hekimlere yönelik "İneklerde Döl Verimi Yönetimi ve Suni Tohumlama Uygulamalarında Başarı Stratejileri" konulu çalıştay gerçekleştirilmiştir. Alanlarında önemli bilgi birikimine sahip çok kıymetli hocalarımızın ineklerde döl verimi etkinliği, yönetimi, sistemik üreme programları ve suni tohumlama uygulamaları yeni gelişmeler çerçevesinde ele alındığı çalıştayın meslektaşlarımıza katkıda bukunduğu kanaatindeyiz.

Geleceğin veteriner hekimlerini yetiştiren ülkemizdeki veteriner fakültelerimizden başarılı birer öğrenciyi kongremizde misafir ederek, veteriner hekimlik mesleğine olan vefa borcumuzu küçükte olsa göstermeye çalıştık.

Kongrenin yapıldığı ilçede, konaklama otelinde ve kongre salonunda ilk kez ulusal düzeyde bir kongre gerçekleştirilmiştir. Kongrelerin bilimsel boyutuna ilave olrak kültürel, sosyal ve toplumsal boyutu düşünüldüğünde, kongremizin hedefine önemli oranda ulaştığını zannediyoruz.

Bir sonraki kongrenin ev sahipliğine talip olan SU Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanı sevgili meslektaşım Prof. Dr. Mehmet Bozkurt ATAMAN'ı kutluyor, başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kongremize sunumları, katılımları ve önerileri ile katkı sağlayan meslektaşlarıma, kongre sürecinde nazik, hoşgörülü ve yapıcı yaklaşımları için saygıdeğer hocalarıma, kongrenin tasarlandığı gibi gerçekleşmesinde büyük desteklerini gördüğüm kamu kurumlarına ve mesleğimiz ile ilgili ticari kuruluşlara teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Kongre Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Fikret KARACA

Kongre Başkanı